שוט אשפה חכם- בשותפות וילקינסון USA מ 1923

איכות סביבה בבית-איכות חיים

דלתות בתקן אש UL label

שוט כביסה

שוט כביסה הוא צינור נירוסטה אנכי המותקן בעיקר בבתי חולים, בתי אבות ובתי מלון ומאפשר זריקה קלה ומהירה של הכביסה דרכו המגיעה ישירות לחדר הכביסה.

ה'שוטים' מיוצרים מנירוסטה וכוללים מפרט טכני המספק מענה לכל הצרכים החשובים בבניין (נייוד הכביסה, ניקיון, אוורור, אקוסטיקה, חסינות אש).

המפרט זהה לזה של שוט האשפה למעט הפתחים הקומתיים בעלי פרופיל עגול לזריקה נוחה של שק הכביסה ודלתות האש המתאימות להם.

מפרט טכני

צינור נירוסטה 304
חבקים קומתיים'מבודדים בגומי טבעי אקוסטי שחוצץ בינם לבין ה'שוט
.למניעת ויבראציות
פתחים קומתייםבפרופיל עגול לזריקה נוחה של כביסה, עם דלתות
. זהות לתקן דלתות אש 1212 מת"י
קופסא לספרינקלר.המחוברת ל'שוט' בכל קומה לסירוגין לפי דרישות כיבוי אש
זווית 45 מעלותבחלק התחתון של ה'שוט' בעלת ציפוי חיצוני להגנה אקוסטית
(זווית 45 מעלות מתרחבת (אופציונאלילניתוק אקוסטי מושלם של מקום נפילת שקיות האשפה
.'ולהפחתת הסיכוי לסתימת ה'שוט
'דלת אש 'גיליוטינהתלויה על נתיך תרמי הנמס ב- 72 מעלות צלסיוס לסגירה
.(מיידית של הדלת בשעת שריפה (מחויב על ידי רשויות כיבוי אש
מנגנון ניקוי חשמלימורכב ממעמד, מנוע, תמסורת הנעה, כבל פלדה ומברשת מיוחדת
.המנקה את דפנות ה'שוט' בעת הפעלה
אל המנגנון מחוברת אספקת מים וטבעת חיצונית שאליה ניתן
.להוסיף דטרגנט בעת הניקוי
מערכת אוורורמתחת למנגנון הניקוי הסתעפות בת "10 – "12 עם צנרת
אוורור ואפשרות לחיבור לוונטה או מפוח ייעודי לשאיבה מתמדת
של האוויר בצינור (מערכת זו מותקנת בנוסף לאוורור חדרי
.(זריקת הכביסה הקומתיים
(טיפול בריחות (אופציונאלי'התקנת מערכת להתזת חומר חיטוי אל תוך ה'שוט
.ומנטרלי ריחות קומתיים
(מערכת התראה קומתית (אופציונאלי.למניעת זריקת אשפה בעת הפעלת מנגנון הניקוי

מערכת חשמלית –  .הכוללת נורית התרעה ושלט אזהרה

נעילת דלתות –  .אוטומטית ע"י אלקטרומגנט, בעת הפעלת מנגנון הניקוי    

דרישות אדריכליות
הצלחה בתכנון המערכת והתקנת ה'שוט' תלויה במידה רבה בתכנון הראשוני ע"י האדריכל.

עליו להתיחס לכל ההבטים הקשורים למערכת במישרין ובעקיפין.

 •   חדר הכביסה המרכזי
 •   תאום לדחסן
 •   הזוית התחתית – מידות מדויקות
 •   הוראות ותקני בטיחות אש
 •   אקוסטיקה ורעשים
 •   חדר הזריקה הקומתי – מיקום, אוורור, תקן אש, וכו'
 •   מיקום מערכות האוורור והניקוי של ה'שוט' – קומת שרות / גג
 •   מנגנון אתראה בעת הפעלת מנגנון ניקוי
 •   דלתות אש
 •   אוורור וטיפול בריחות
 •  תחזוקה רבת שנים